Sportstugans ordningsregler

Personen som kvitterat ut nyckeln till Sportstugan ansvarar för att följande ordningsregler följs av de personer som närvarar på stugan:

 1. Parkering är tillåtet enbart på parkeringsplatsen på Sportstugans tomt, samt på uppfarten till parkeringsplatsen. Det är förbjudet att parkera på Sarvsjövägen. Ifall man har så många bilar att de inte ryms på Sportstugans tomt skall de parkeras vid stadens simstrands parkeringsplats, som är på motstående sida av sjön, mindre än en kilometer från stugan.

 2. Det är strängt förbjudet att framföra större fordon än vad som får köras med B-körkort (t.ex. bussar) på Sarvsjövägen eftersom det inte finns plats för att vända dem och för att vägen inte håller för deras vikt.

 3. Då man anländer till stugan eller avlägsnar sig från stugan bör man beakta de andra som har stugor nära vägen. Tänk på att inte föra onödigt oljud om du t.ex. reser iväg sent på kvällen. Kom också ihåg att följa vanliga trafikregler, kör sakta på Sarvsjövägen.

 4. Tystnad skall råda vid stugan efter kl. 23:00 och vid ingen tid på dygnet får störande oljud föras, exempel på detta är en radio eller annan musik som ekar över sjön.

 5. Det är förbjudet att göra upp öppen eld i naturen utanför den murade eldstaden. Eld får inte heller uppgöras direkt på berget eftersom berget spricker av värmen.

 6. Det är förbjudet att sätta någonting på badtunnans lock (även personer). Ingenting som hör till badtunnan (t.ex. tunnan, kaminen, timern i trappuppgången, uttaget vid bryggan, pumplådan i sovrummet) får röras om man inte hyrt badtunnan och läst bruksanvisningen för den.

 7. Efter vistelsen skall stugan städas. Städanvisningarna på stugans anslagstavla skall följas. Stugan skall vara städad och i skick för följande gäst senast kl. 14:00 dagen då bokningen tar slut.

 8. Skräp som bildas under vistelsen skall föras bort från stugan. Inget skräp får lämnas i stugan eller i naturen omkring stugan. Skräp får inte heller slängas längs med Sarvsjövägen.

 9. Ifall det uppdagas att något fattas eller är sönder vid stugan, eller om stugan lämnats ostädad av föregående hyresgäst, skall detta meddelas till TF omedelbart efter vistelsen. Om det anses att stugan har lämnats ostädad av föregående hyresgäst bör det finnas bevis, i form av åtminstone bilder, som stöder anklagelsen.

 10. Personen som kvitterat ut nyckeln är ersättningsskyldig för vållad skada på Sportstugan. Om Sportstugan lämnas ostädad är personen som kvitterat ut nyckeln skyldig att stå för eventuella städkostnader. Med städkostnader avses kostnader som uppstått för anställande av städfirma eller ersättning för arbete utfört av efterföljande gäst.

 11. Brott mot dessa ordningsregler kan leda till portförbud till TF:s Sportstuga.

Kom ändå ihåg att njuta av din vistelse på Sportstugan!

Godkända av TF:s styrelse 18.10.2018

 

Tillbaka