Sportstugans ordningsregler

Personen som kvitterat ut nyckeln till Sportstugan ansvarar för att följande ordningsregler följs av de personer som närvarar på stugan:

  1. Parkering är tillåtet enbart på parkeringsplatsen på Sportstugans tomt, samt på uppfarten till parkeringsplatsen. Det är förbjudet att parkera på Sarvsjövägen. Ifall ni har så många bilar att de inte ryms på Sportstugans tomt skall ni parkera dem vid stadens simstrands parkeringsplats, som är på motstående sida av sjön mindre än en kilometer från stugan.

  2. Det är strängt förbjudet att framföra större fordon än vad som får köras med B-körkort (t.ex. bussar) på Sarvsjövägen eftersom det inte finns plats för att vända dem och eftersom vägen inte håller för deras tyngd.

  3. Då man anländer till stugan eller avlägsnar sig från stugan bör man beakta de andra som har stugor nära vägen. Tänk på att inte föra onödigt oljud om du t.ex. reser iväg sent på kvällen. Kom också ihåg att följa vanliga trafikregler, kör sakta på Sarvsjövägen, det leker små barn där!

  4. Tystnad skall råda vid stugan efter kl.23:00 och vid ingen tid på dygnet får störande oljud föras, exempel på detta är en radio eller annan musik som ekar över sjön.

  5. Det är förbjudet att göra upp öppen eld i naturen utanför den murade eldstaden. Eld får inte heller uppgöras direkt på berget eftersom berget spricker av värmen.

  6. Det är förbjudet att sätta någonting på badtunnans lock (även personer). Ingenting som hör till badtunnan (t.ex. tunnan, kaminen, timern i trappuppgången, uttaget vid bryggan, pumplådan i sovrummet) får röras om man inte hyrt badtunnan och läst bruksanvisningen för den.

  7. Efter vistelsen skall stugan städas. Städanvisningarna på stugans anslagstavla skall följas. Stugan skall vara städad och i skick för följande gäst senast kl.14:00 dagen då er bokning tar slut.

  8. Skräp som bildas under er vistelse skall ni själva föra bort från stugan. Inget skräp får lämnas i stugan eller i naturen omkring stugan. Skräp får inte heller slängas längs med Sarvsjövägen.

  9. Ifall du märker att något fattas från stugan eller om något är sönder skall härom meddelas till TF omedelbart efter vistelsen.

  10. Brott mot dessa ordningsregler kan leda till portförbud till TF:s Sportstuga.

Kom ändå ihåg att njuta av din vistelse på Sportstugan!

Godkända av TF:s styrelse 05.09.2011

 

Tillbaka