Styrelsen

Teknologföreningens styrelse 2020

 

Kontakta styrelsen: tfs[at]teknolog.fi
Kontakta kuratorn: kurator[at]teknolog.fi
Kontakta kansliet: kansli[at]teknolog.fi
Styrelsens telefonnummer: (09) 466 932
Kansliets telefonnummer: (09) 466 117

 

 

Nationsmötet, där alla ordinarie medlemmar har rösträtt, är TF:s högsta beslutande organ och leds av nationens kurator. Kuratorn har som uppgift att leda nationsmöten, StipK och HTK samt att övervaka nationens verksamhet och se till att TF:s stadgar följs. Sittande kurator är Vendla Sandström.

Syrelsen är nationens högsta verkställande organ. Styrelsen har som uppgift att leda nationens verksamhet, värna om intressen och verkställa beslut gjorda av nationsmötet. Teknologföreningens styrelse består av en styrelseordförande samt fem till nio övriga medlemmar.

Årets styrelse består av följande poster och respektive personer:

ORDFÖRANDE
Albert Rehnberg
ordforande[at]teknologforeningen.fi
+358 50 4951 415

VICEORDFÖRANDE
Jannica Savander
viceordforande[at]teknologforeningen.fi
+358 440 1549 80

CAMPUSANSVARIG 
Alexander Björklund
campusansvarig[at]teknologforeningen.fi
+358 504 3522 40

INFOCHEF / SEKRETERARE
Fiona Småros
infochef[at]teknologforeningen.fi
sekreterare[at]teknologforeningen.fi
+358 505 7080 27

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Carolina Lassheikki
naringslivsansvarig[at]teknologforeningen.fi
+358 504 3900 39

DISPONENT / IT-CHEF
Jonatan "Taate" Kaján
disponent[at]teknologforeningen.fi 
itchef[at]teknologforeningen.fi
+358 443 2004 95

KLUBBHÖVDING
Madeleine Östersund
klubbhovding[at]teknologforeningen.fi
+358 505 7711 21

STUDIECHEF
Sonja Linder
studiechef[at]teknologforeningen.fi
+358 443 2112 66

PHUXMÄSTARE
Sara Salminen
phuxmastare[at]teknologforeningen.fi
+358 440 7844 29

EKONOMICHEF
Simon Renlund
ekonomichef[at]teknologforeningen.fi
+358 451 3372 96