Styrelsen

Teknologföreningens styrelse 2021

 

Kontakta styrelsen: tfs[at]teknolog.fi
Kontakta kuratorn: kurator[at]teknolog.fi
Kontakta kansliet: kansli[at]teknolog.fi
Kansliets telefonnummer: (09) 466 117

 

 

Nationsmötet, där alla ordinarie medlemmar har rösträtt, är TF:s högsta beslutande organ och leds av nationens kurator. Kuratorn har som uppgift att leda nationsmöten, StipK och HTK samt att övervaka nationens verksamhet och se till att TF:s stadgar följs. 

KURATOR
Christian Elg
kurator[at]teknologforeningen.fi
+358 40 5936 838
 

Styrelsen är nationens högsta verkställande organ. Styrelsen har som uppgift att leda nationens verksamhet, värna om intressen och verkställa beslut gjorda av nationsmötet. Teknologföreningens styrelse består av en styrelseordförande samt fem till nio övriga medlemmar.

Årets styrelse består av följande poster och respektive personer:

ORDFÖRANDE
Edvard Ohlström
ordforande[at]teknologforeningen.fi
+358 400 458 557

VICEORDFÖRANDE / IT-CHEF
Jonas Bäck
viceordforande[at]teknologforeningen.fi
itchef[at]teknologforeningen.fi
+358 443 329 150

CAMPUSANSVARIG 
Astrid Holmström
campusansvarig[at]teknologforeningen.fi
+358 449 705 295

INFOCHEF / SEKRETERARE
Linda Autio
infochef[at]teknologforeningen.fi
sekreterare[at]teknologforeningen.fi
+358 409 389 440

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Fredrik Lindstedt
naringslivsansvarig[at]teknologforeningen.fi
+358 440 877 878

DISPONENT 
Oscar Saloranta
disponent[at]teknologforeningen.fi 
+358 505 679 886

KLUBBHÖVDING
Filip Engström
klubbhovding[at]teknologforeningen.fi
+358 503 803 635

STUDIECHEF
Ulrika Volin
studiechef[at]teknologforeningen.fi
+358 503 187 283

PHUXMÄSTARE
Malena Österman
phuxmastare[at]teknologforeningen.fi
+358 409 524 869

EKONOMICHEF
Peik Sauso
ekonomichef[at]teknologforeningen.fi
+358 400 557 130